Zřícenina
hradu
děvičky

Aktuálně

V pondělí dne 16. 5. byly zahájeny stavební práce. Pokračuje se na sanaci cimbuří a hradby pod ním. Budeme se věnovat také špatným klenbám v oknech, baště, úpravě svahu a stěny nad cestou (po kácení) a vyzdívání vybraných kaveren. Plánovaný rozsah prací v roce 2022 je více než 1,2 mil. Kč. 

Pokračuje zpracování stavebně historické dokumentace a projektu sklepa. 

Děkujeme za podporu hubenov-zakladni-kamen.jpg.

Ve čtvrtek jsme měli na hradě ČT - živý vstup je zde. (9:34:20 hod., minutáž 34:20)

Powered by Froala Editor

VSTUPNÉ

Množí se dotazy, proč se platí na hradě vstupné, tak tady na vysvětlenou:

  • Podle zákona máme povinnost starat se o kulturní památku.
  • Za nedodržování této povinnosti můžeme být i pokutováni.
  • Navíc jsme při péči omezeni mnoha pravidly, která musíme dodržet.

 

Vyjádření předsedy spolku k placení vstupného najdete v sekci O spolku.

Děkujeme za podporu!

Powered by Froala Editor

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Choďte po vyznačených trasách, Děvičky jsou součástí I. zóny ochrany CHKO Pálava a současně i součástí území NPR Děvín.

Nevstupujte na hradby – zejména na baštu - je v kritickém stavu. Ve sklepení se zbytečně nezdržujte a na jeho klenbu zbytečně nešlapejte, hrozí zřícení.

Prosím odpadky odnášejte s sebou, jinak budeme muset posezení odstranit.

Nerozdělávejte oheň!!

Powered by Froala Editor

1. JARNÍ BRIGÁDA 2024

Před dvěma týdny došlo k vykácení vegetace vedle bašty, kde je spousta stavebního materiálu pro rekonstrukci bašty. Stavební práce začnou v červnu tohoto roku. Do té doby musíme připravit veškerý stavební materiál - kameny. 

Budou se účastnit i matky s dětmi, které se nabídly s úklidem odpadků podél přístupových cest. 

Budeme rádi za každou pomocnou ruku. Sraz 13.4.2024 v 9h na hradě. Pro více info kontaktujte předsedu spolku.

Powered by Froala Editor

Historie hradu

Hrad je poprvé zmiňován roku 1222 pod názvem Dewiczky jako pomezní zeměpanský hrad v královském držení. Dochovalo se i jméno jeho prvního purkrabího – byl jím Štěpán z Medlova († 1235), zakladatel šlechtického rodu Pernštejnů a zároveň správce hradu Veveří. Po něm se stali purkrabími rakouský šlechtic Lipolt z Hardeggu a v roce 1244 Crha z Ceblovic. Během jejich správcování přišla do kraje skupina německých kolonistů. Podle zprávy z Pulkavovy kroniky byl Crha Rakušany zajat a přesto, že mu bylo vyloupnuto oko, hrad nepříteli nevydal.

Zprvu byla stavba pravděpodobně dřevěná. Mezi roky 1247–1294 není o tomto zeměpanském hradě zmínky a zdá se, že mohl být zničen při nájezdech Kumánů v roce 1253. Hrad byl obnoven na konci 13. století za vlády krále Václava II. Roku 1334 udělil král Jan Lucemburský hrad lénem Lichtenštejnům. V tomto období zde došlo pravděpodobně k přestavbě a ke zbudování nevelkého předhradí. Při obléhání Vídně Turky v roce 1529 došlo k posílení opevnění. V roce 1572 koupil celé mikulovské panství Adam z Ditrichštejna. Jeho syn Zikmund jako své sídlo hrad přestavěl a upravil hlavně obytné prostory. Při přestavbě bylo použito i velké množství cihel. Vznikla tak nepravidelná obdélná stavba o délce asi 65 metrů, jejíž plášť měl na šířku až 2 m. Na blízké skalce byla přistavěna renesanční bašta.

Za třicetileté války byl hrad obsazen švédskými vojsky, která táhla po vítězné bitvě u Jankova na Vídeň. Při odchodu švédské osádky byl vypleněn a zapálen. Ditrichštejnové se postarali o nejnutnější opravy a hrad byl až do požáru v roce 1744 používán jako strážní pevnůstka. Potom sloužil jako strážnice k hlášení požárů. K jeho konečnému opuštění došlo nejpozději na začátku 19. století. Poté postupně zchátral.

Hradní zřícenina je významnou krajinou dominantou, která je viditelná z Brna či i ze vzdálenějších míst. Zachování této významné krajinné dominanty, která je významnou součástí národního kulturního dědictví, představuje naši občanskou povinnost. Zřícenina gotického hradu je zapsána od roku 1958 na Ústředním seznamu kulturních památek České republiky (kat. č. 125308).

Více...

Sanace zříceniny hradu Děvičky

Projekt konzervace zříceniny hradu Děvičky a usměrnění návštěvnického provozu při zajištění ochrany Národní přírodní rezervace Děvín. Více najdete zde [PDF, 5,8 MB].

Prosíme milovníky přírody a památek o zaslání příspěvku na transparentní účet spolku:

2001926277/2010
Přijaté dary budou použity na sanaci hradu Děvičky.

Vstupné

Dospělí
50 Kč
Děti do 6 let
ZDARMA
Děti a mládež do 18 let,
držitelé průkazu ISIC, EYCA
senioři
30 Kč
Organizované skupiny ZŠ a SŠ
20 Kč/OSOBA

o spolku

Památky Pálavy, z. s. si klade za cíl sanaci hradu Děvičky. Nikoliv jeho dostavbu, ale zachování pro další generace v té podobě jaká je nyní. Do celého projektu jsou zapojeny Lesy ČR jakožto majitel, Správa CHKO Pálava, Obec Pavlov, Ministerstvo kultury, Regionální muzeum v Mikulově a o spolupráci jednáme i s Jihomoravským krajem. Máme i donátory z řad jednotlivců.

Zároveň spolek při své činnosti dbá na ochranu velmi cenné Národní přírodní rezervace Děvín.

Rádi do spolku přivítáme nové posily na pomoc.

Kontaktní údaje
Památky Pálavy, z. s.
693 01 Starovice 301
e-mail: info@devicky.cz
IČO: 064 29 696
ID datové schránky: 8244cpg
Datum registrace: 6. 10. 2017

Předseda

Martin Kotásek
Tel. +420 776 170 840
e-mail: kotasek@devicky.cz


Statutární členové

Martin Kotásek
Marek Sklenář
Kristýna Černá
Zdeněk Musil
Viktor Procházka
Jaroslav Zeman

Více...
pomozte nám
Prosíme o zaslání příspěvku na transparentní účet spolku
2001926277/2010
All Rights Reserved Památky Pálavy, z. s. © 2021, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.